Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Administracija

Mokyklos vadovai

Direktorius

Artūras Čiurlionis
Tel. (8 315) 73 739

Mob. +370 604 502 38
El. p.  arturas.ciurlionis@vidzgiris.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laima Bautronienė

Tel. (8 315) 73 769
Mob. +370 674 154 77

El. p.  l.bautroniene@vidzgiris.lt

Socialinė pedagogė metodininkė
Vida Batulevičienė
Tel. +370 68744020

El. p.  v.batuleviciene@vidzgiris.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Daiva Jonuškienė

Tel. (8 315) 73 958
Mob. +370 619 680 83

El. p.  d.jonuskiene@vidzgiris.lt

Administracijos darbuotojai

Raštinės vedėja
Roberta Armanavičiūtė

Tel. (8 315) 73 739
Mob. +370 693 551 20

El. p.  rastine@vidzgiris.lt

Bibliotekininkė
Milda Geležauskienė
El. p.  biblioteka@vidzgiris.lt

* Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį, pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas einantį asmenį (Patvirtinta mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-66)

Skip to content