Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Author: rastine

Mūsų mokykloje vyksta neformalaus ugdymo „Linksmoji laboratorija“ užsiėmimai, kurių veikloje dalyvauja pirmos klasės ir antrų klasių mokiniai. Užsiėmimų metu vaikai atlieka įvairius gamtos, fizikinius, cheminius bandymus bei eksperimentus, kurių metu plečia dalykines žinias, juose būna įdomu, o kartais ir labai linksma. Užsiėmimų metu vaikai jau 
Read more
Mūsų mokyklos 2b klasės mokiniai kartu su mokytoja Diana Marculeviče dalyvauja ilgalaikiame eTwinning projekte ,,Stebuklingas europiečių draugystės traukinys”. Projekte, be Lietuvos, dalyvauja Italija, Prancūzija, Ispanija, Olandija, Norvegija, Turkija, Graikija. Projekto tikslas – susirasti naujų susirašinėjimo draugų kitose Europos šalyse. Projekto metu ugdomas mokinių kūrybiškumas, plečiamas 
Read more
Sausio 10 dieną 7a klasėje vyko integruota lietuvių kalbos ir etnokultūros pamoka ,,Joninių papročiai lietuvių liaudies dainose“. Vienas iš pagrindinių pamokos uždavinių – patyriminio mokymo (si) metodu sužinoti apie Joninių šventės papročius lietuvių liaudies dainose ir išsiaiškinti, kuo svarbios lietuvių tautos tradicijos. Mokiniai per pamoką 
Read more
Ketvirtadienį, sausio 13-ąją, Alytaus Vidzgirio progimnazijoje buvo minima Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-osios rytą, 8.00 val., trumpai užgesus šviesoms, languose sužibo vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės, taip mokyklos bendruomenei dalyvaujant visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Pagerbėme žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Puoselėjant mokinių 
Read more
Alytaus Vidzgirio progimnazijos pradinių klasių mokytojos Danguolė Aleksandravičienė ir Diana Marculevičė organizavo pradinio ugdymo mokiniams respublikinį nuotolinį langų puošimo konkursą ,,Kalėdų naktį tylią“, kurio tikslas – nuosekliai ir patraukliai ugdyti mokinių meninės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką, gamtosauginį mąstymą, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtotis. Kadangi 
Read more
Alytaus Vidzgirio progimnazijos mokiniai gruodžio mėnesį vykdė projektą „Kalėdų belaukiant“, kurį inicijavo mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Babijonienė ir 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė Marytė Narmontienė. Vienas iš projekto uždavinių − padėti mokiniams suvokti Kalėdų šventės prasmę, puoselėti tradicijas. Prieš artėjančias 
Read more
Alytaus Vidzgirio progimnazijos 6 a klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Kalėdiniai atvirukai ir palinkėjimai“. Gruodžio 20-21 dienomis šeštokai gamino kalėdinius atvirukus, rašė angliškus palinkėjimus projekto partneriams iš Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Latvijos, Slovėnijos ir Ispanijos. 6a klasės mokinė Gabrielė Garbštaitė supažindino projekto partnerius su mūsų 
Read more
Visi nekantriai laukiame svarbiausios metų šventės – šv. Kalėdų, gausybės dovanų po eglute ir vienos nedidelės smulkmenėlės – kalėdinio atviruko su gražiais ir prasmingais palinkėjimais artėjančių švenčių proga. Šventų Kalėdų, Naujųjų metų švenčių  belaukiant mūsų progimnazijoje vyko tradiciniu tampantis kalėdinių atvirukų konkursas „Jau atvažiuoja šv. 
Read more
Gruodžio 10 dieną 6b klasėje vyko integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka ,,Įdomiausi sakmių veikėjai“, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja Milda Vilkelytė. Prieš integruotą pamoką šeštokams buvo  užduota perskaityti įvairių lietuvių sakmių apie pasaulio, žmogaus kilmę, žmogaus susidūrimą su mitinėmis būtybėmis ir apibūdinti sakmių veikėjus. 
Read more
Gruodžio 9 dieną vyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas mieste. Olimpiados tikslas − ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokiančią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems etnines ir pasaulio kultūros vertybes. Olimpiadoje Alytaus Vidzgirio progimnazijai atstovavo Liucija Bernatavičiūtė ir Luka 
Read more
Skip to content