Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

IKT vaidmuo ir pritaikymo galimybės ugdymo(si) procese

Šiandieninis ugdymas(is) jau yra neatsiejamas nuo informacinių komunikacinių technologijų. Kodėl? Kaip? Kada?

Informatikos mokymas(is) ar skaitmeninės kompetencijos ugdymas(is) integruojant į įvairius mokymo(si) dalykus – jokia naujiena pradinių klasių mokinių amžiaus grupėje. Jau ir priešmokykliniame ugdyme IKT turi didelę reikšmę pradedant nuo atnaujintos programos siekių. Sužadinti, įveiklinti ar įsivertinti sekasi daug sėkmingiau, kai tai pateikiama žaidybiniu, vaizdžiai patraukliu ar įtraukiančiu būdu. 

Mokinių atostogų laikas – puikus metas skleisti gerąją patirtį. Dalintis savo atradimais naudojant IKT priemones ir įrankius nusprendė mūsų mokyklos mokytojos Ligita Tribandienė bei Roberta Raudonienė kartu su Erika Smoliage iš Alytaus lopšelio-darželio “Šaltinėlis”. Mokytojos parengė bei suplanavo akredituotą Alytaus pedagoginėje ir psichologinėje tarnyboje 12 valandų seminarą “IKT vaidmuo ir pritaikymo galimybės ugdymo(si) procese”. O vasario 22 d. sukvietė Alytaus miesto pedagogus, kurie aktyviai įsitraukė į pristatymus bei praktines užduotis, skirtus pamokos sužadinimo, veikimo ir įsivertinimo etapams.

Apžvelgiant šios dienos veiklas,  laikas nepraėjo veltui, susitikimas buvo naudingas tiek susipažįstant su naujais, ir dar iki tol neatrastais, tiek prisimenant pažįstamus(-as), bet užmirštus(-as) IKT įrankius ir priemones.

Comments are closed.
Skip to content