Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Lietuvių kalbos savaitė Vidzgirio progimnazijoje

2021 metų lapkričio 22-26 dienomis mūsų mokykloje vyko jau tradicine tapusi Lietuvių kalbos savaitė, skirta Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo metinėms paminėti. Savaitės renginius organizavo lietuvių kalbos mokytojos Aušrinė Mocejūnienė ir Milda Vilkelytė. Vienas iš renginių uždavinių – ugdyti tautinę ir pilietinę asmens atsakomybę, susidomėjimą kultūra.

Mokyklos kabinetai buvo papuošti įžymių žmonių mintimis apie kalbą. Pravestos netradicinės lietuvių kalbos pamokos apie Joną Basanavičių ir supažindinti mokiniai su rašytojo, mokslininko, visuomenės veikėjo, tautosakininko, gydytojo biografija, kūryba, asmenybe. Pamokose penktokai ir šeštokai klausė Signatarų muziejaus darbuotojos pasakojimo apie J. Basanavičiaus augintinius, kurie yra ir pasakų personažai, išgirdo vaikų animuotą pasaką apie raganą ir vaikus, žiūrėjo skaidres. Aštuntokai, žiūrėdami apybraižą apie J. Basanavičių, sužinojo, kokia buvo kovotojo už lietuvišką spaudos atgavimą veikla, asmenybė, kūryba. 5-8 klasių mokiniai iliustravo patarles, mįsles, priežodžius, sakmes, rašė ,,Receptus skaitytojui“ ir atliko kitus kūrybinius darbus.

Ketvirtadienį mokiniams buvo suorganizuotas raiškiojo skaitymo konkursas ,,Geriausias 5-6 ir 7-8 klasių pasakotojas 2021 m.“ Geriausius pasakotojus bei geriausias pasakotojas rinko ne tik vertinimo komisija (mokyklos psichologė, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotojos, bibliotekininkė), bet ir 6b klasės mokiniai, susiskirstę komandomis: ,,Protuoliai“, ,,Moksliukai“, ,,Žiniukai“ ir ,,Gudručiai“. Konkurso nugalėtojai:  Gabrielė Garbštaitė iš 6a klasės, Valdemaras Raštikis (5b) 5-6 klasių mokinių grupėje, o Liucija Bernatavičiūtė, 8a klasės mokinė, Pijus Petkevičius (7a) 7-8 klasių mokinių grupėje. Mus pradžiugino mokinių pasakojami padavimai, sekamos sakmės ir pasakojamos kitos nuotaikingos istorijos, netgi Liucijos skaitomas tekstas dzūkų tarme. Geriausi pasakotojai apdovanoti progimnazijos direktoriaus Artūro Čiurlionio padėkomis.   Sveikiname nugalėtojus ir linkime ateityje nepamiršti gimtosios kalbos! Juk J. Basanavičius rašė: ,,Kalba yra mūsų istorija“.

Mokyklos skaitykloje parengta 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, o bibliotekininkės Mildos Geležauskienės spaudinių paroda yra skirta rašytojo J. Basanavičiaus atminimui pagerbti. Aplankykite parodą!

 Lietuvių kalbos savaitė pasibaigė. Turtinkime savo literatūros žinias, domėdamiesi liaudies kūryba taip, kaip ja domėjosi dr. J. Basanavičius. Skaitykime pasakas, sakmes, padavimus, nes liaudies kūryboje įprasmintos vertybės ir sukaupta lietuvių tautos išmintis.

Milda Vilkelytė,

                                                                                       lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Comments are closed.
Skip to content