Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lietuvių kalbos savaitė Vidzgirio progimnazijoje

2022 metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs rašytojos Ievos Simonaitytės metais. Pritardamos šiai gražiai iniciatyvai  lietuvių kalbos mokytojos Kristina Klimavičienė ir Milda Vilkelytė lapkričio 21-25 dienomis Vidzgirio progimnazijoje organizavo jau tradicine tapusią Lietuvių kalbos savaitę, skirtą Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Vienas iš svarbiausių uždavinių, organizuojant renginius, buvo mokinių pažintis su Klaipėdos krašto šviesuole Ieva Simonaityte, Mažosios Lietuvos, kaip etnografinio regiono, savitumu, etnografija, kultūra.

Mokyklos kabinetai buvo papuošti įžymių žmonių mintimis apie kalbą. Pravestos netradicinės lietuvių kalbos pamokos apie Ievą Simonaitytę 5a, 7b, 8a klasėse ir supažindinti mokiniai su rašytojos biografija, kūryba, asmenybe. Ieva Simonaitytė – ryškiausia regioninio tipo realistė, pavaizdavusi Mažosios Lietuvos gyvenimo būdą, plėtojusi lietuvių pasakojimo meną dviejų nacionalinių kultūrų sankryžoje. Buvusiai  kaimo siuvėjai ir Klaipėdos seimelio mašininkei, nebaigusiai jokios mokyklos, Klaipėdos krašto gyvenimas buvo vienintelė kūrybos medžiaga, šio krašto etniniai tipažai – vieninteliai jos herojai, šio krašto istorinis likimas – vienintelis kūrinių horizontas. Kaip teigia pati kūrėja: ,,O jeigu taip parašiau, tai taip ir bus buvę…” . Pagrindiniai I. Simonaitytės kūriniai: „Aukštujų Šimonių likimas“, „Nebaigta knyga“, „Ne ta pastogė“, „Pikčiurnienė“, „O buvo taip“, „Vilius Karalius“, yra išversti į daugelį užsienio kalbų. Įdomu tai, kad ne kiekvienam suprantama žemaitiška tarmė, ne visi žino, kur yra Vanagai, Priekulė ar kitos Žemaitijos vietos, su kuriomis susijęs rašytojos I. Simonaitytės gyvenimas.

5 klasių mokiniai pagilino gimtosios kalbos žinias dalyvaudami virtualioje viktorinoje ,,Ką aš žinau apie lietuvių kalbą?“. Šeštokai Lietuvių kalbos savaitei ruošėsi iš anksto. Jie fotografavo įvairius Lietuvos gamtos peizažus, reiškinius, objektus, o po to ieškojo lietuvių autorių kūrinių, kuriuos atspindėtų fotografijos. Darbas ilgas, reikalaujantis ir atidumo, ir įžvalgumo. Mokiniams patiko tokia projektinė veikla, kuri, anot šeštokų, galėtų būti tęsiama ir toliau. 5a, 7b, 8a klasių mokiniai atliko kūrybinius darbus ,,Gamtos motyvai lietuvių literatūroje“. Geriausi mokinių darbai eksponuojami parodoje. Ypač džiugina penktokių Monikos Zailskaitės, Guostės Truncaitės, Augustės Motiejūnaitės, septintokės Mingailės Juozulynaitės, aštuntokų Luko Bozos, Emilio Treigio, Juditos Jaučytės ir Militos Jaučytės kūryba gamtos tema. Šie mokiniai už kūrybinius darbus apdovanoti mokyklos direktoriaus Artūro Čiurlionio padėkomis. Taip pat padėkos įteiktos 6b klasės mokiniams už dalyvavimą Lietuvių kalbos savaitei skirtame projekte: Mildai Baranauskaitei, Aidui Kavaliauskui, Ignui Račkauskui, Valdemarui Raštikiui, Kerniui Žebrauskui. Septintokai dalyvavo poetiniuose skaitymuose ,,Gražiausi kūriniai apie Lietuvą“, taip ugdydamiesi skaitymo įgūdžius. Aštuntokai ne tik rengė darbus parodai, bet ir praturtino žinias apie Mažąją Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą, žiūrėdami skaidres ir filmą ,,I. Simonaitytės būties ženklai Vanaguose“. Skaidrės buvo demonstruojamos ir I aukšto fojė.

Mokyklos skaitykloje parengta 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, o bibliotekininkės Mildos Geležauskienės spaudinių paroda yra skirta rašytojos Ievos Simonaitytės atminimui pagerbti. Aplankykite parodą!

 Lietuvių kalbos savaitė pasibaigė. Manome, kad progimnazijos mokiniai Lietuvių kalbos savaitės metu praplėtė  savo pažintinius gebėjimus, ugdėsi tautinę ir pilietinę savimonę, domėdamiesi Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaityte.

Milda Vilkelytė,

                                                                                       lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

                                                                                       Kristina Klimavičienė,

                                                                                       vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja

Comments are closed.
Skip to content