Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Mokiniams

Pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

 1. Lietuvių k.
 2. Lietuvių k.
 3. Muzika
 4. Matematika

ANTRADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Pasaulio pažinimas
 5. Šokiai

TREČIADIENIS

 1. Lietuvių k.
 2. Lietuvių k.
 3. Matematika
 4. Fizinis ugd.
 5. Dailė

KETVIRTADIENIS

 1. Lietuvių k.
 2. Lietuvių k.
 3. Muzika
 4. Pasaulio pažinimas
 5. Dailė

PENKTADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Tikyba
 4. Fizinis ugdymas
 5. Klasės valandėlė

PIRMADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Pasaulio pažinimas
 4. Anglų k.
 5. Muzika

ANTRADIENIS

 1. Matematika
 2. Fizika
 3. Lietuvių k.
 4. Lietuvių k.
 5. Dorinis ugdymas

TREČIADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Pasaulio pažinimas
 5. Fizinis ugd.

KETVIRTADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Fizinis ugdymas
 4. Lietuvių k.
 5. Muzika
 6. Klasės valandėlė

PENKTADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Anglų k.
 4. Dailė

PIRMADIENIS

 1. Matematika
 2. Muzika
 3. Lietuvių k.
 4. Lietuvių k.
 5. Šokiai

ANTRADIENIS

 1. Tikyba
 2. Anglų k.
 3. Lietuvių k.
 4. Lietuvių k.
 5. Fizinis ugdymas

TREČIADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Anglų k.
 5. Dailė

KETVIRTADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Pasaulio pažinimas
 4. Dailė
 5. Fizinis ugdymas

PENKTADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Muzika
 4. Lietuvių k.
 5. Klasės valandėlė

PIRMADIENIS

 1. Matematika
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Muzika
 5. Dailė
 6. Klasės valandėlė

ANTRADIENIS

 1. Matematika
 2. Dorinis ugdymas
 3. Lietuvių k.
 4. Anglų k.
 5. Pasaulio pažinimas

TREČIADIENIS

 1. Matematika
 2. Fizika
 3. Lietuvių k.
 4. Lietuvių k.
 5. Dailė

KETVIRTADIENIS

 1. Muzika
 2. Matematika
 3. Lietuvių k.
 4. Fizinis ugdymas
 5. Lietuvių k.

PENKTADIENIS

 1. Matematika
 2. Pasaulio pažinimas
 3. Lietuvių k.
 4. Anglų k.
 5. Šokiai

PIRMADIENIS

 1. Istorija
 2. Fizinis ugd.
 3. Matematika
 4. Lietuvių k.
 5. Žmogaus sauga
 6. Matematikos ir Lietuvių k. konsultacijos

ANTRADIENIS

 1. Lietuvių k.
 2. Gamta ir Žmogus
 3. Anglų k.
 4. Istorija
 5. Matematika

TREČIADIENIS

 1. Technologijos
 2. Technologijos
 3. Anglų k.
 4. Lietuvių k.
 5. Lietuvių k.
 6. Fizinis ugd.

KETVIRTADIENIS

 1. Dailė
 2. Informacinės techn.
 3. Gamta ir žmogus
 4. Muzika
 5. Matematika

PENKTADIENIS

 1. Dorinis ugd.
 2. Fizinis ugd.
 3. Lietuvių k.
 4. Matematika
 5. Anglų k.

PIRMADIENIS

 1. Anglų k.
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Fizinis ugd.

ANTRADIENIS

 1. Anglų k.
 2. Dailė
 3. Lietuvių k.
 4. Rusų k.
 5. Gamta ir žmogus
 6. Geografija
 7. Matematikos ir Lietuvių k. konsultacijos

TREČIADIENIS

 1. Informacinės tech./Anglų k.
 2. Lietuvių k.
 3. Technologijos
 4. Technologijos
 5. Fizinis ugd.
 6. Matematika

KETVIRTADIENIS

 1. Lietuvių k.
 2. Gamta ir žmogus
 3. Žmogaus sauga
 4. Rusų k.
 5. Geografija
 6. Metamatika

PENKTADIENIS

 1. Fizinis ugd.
 2. Dorinis ugd.
 3. Matematika
 4. Istorija
 5. Muzika
 6. Anglų k.

PIRMADIENIS

 1. Fizinis ugd.
 2. Lietuvių k.
 3. Lietuvių k.
 4. Anglų k.
 5. Matematika
 6. Istorija
 7. Matematikos ir Lietuvių k. konsultacijos

ANTRADIENIS

 1. Gamta ir Žmogus
 2. Rusų k.
 3. Dailė
 4. Matematika
 5. Lietuvių k.
 6. Anglų k.

TREČIADIENIS

 1. Fizinis ugd.
 2. Geografija
 3. Matematika
 4. Gamta ir žmogus
 5. Anglų k.
 6. Lietuvių k.

KETVIRTADIENIS

 1. Žmogaus sauga
 2. Rusų k.
 3. Matematika
 4. Geografija
 5. Technologijos
 6. Technologijos

PENKTADIENIS

 1. Informacinės techn.
 2. Lietuvių k.
 3. Istorija
 4. Muzika
 5. Fizinis ugd.
 6. Dorinis ugd.

PIRMADIENIS

 1. Matematika
 2. Istorija
 3. Biologija
 4. Lietuvių k.
 5. Matematika
 6. Matematikos ir Lietuvių k. konsultacijos

ANTRADIENIS

 1. Dailė
 2. Lietuvių k.
 3. Geografija
 4. Matematika
 5. Rusų k.
 6. Fizinis ugd.

TREČIADIENIS

 1. Geografija
 2. Biologija
 3. Lietuvių k.
 4. Anglų k.
 5. Technologijos
 6. Technologijos
 7. CLIL

KETVIRTADIENIS

 1. Informacinės techn.
 2. Fizinis ugd.
 3. Rusų k.
 4. Lietuvių k.
 5. Lietuvių k.
 6. Anglų k.

PENKTADIENIS

 1. Muzika
 2. Matematika
 3. Anglų k.
 4. Dorinis ugd.
 5. Istorija
 6. Fizika

PIRMADIENIS

 1. Informacinės techn.
 2. Anglų k.
 3. Matematika
 4. Fizinis ugd.
 5. Lietuvių k.
 6. Muzika
 7. Matematikos ir Lietuvių k. konsultacijos

ANTRADIENIS

 1. Geografija
 2. Matematika
 3. Rusų k.
 4. Lietuvių k.
 5. Anglų k.
 6. Istorija
 7. CLIL

TREČIADIENIS

 1. Matematika
 2. Matematika
 3. Fizinis ugd.
 4. Lietuvių k.
 5. Lietuvių k.
 6. Anglų k.
 7. Technologijos

KETVIRTADIENIS

 1. Rusų k.
 2. Dailė
 3. Lietuvių k.
 4. Geografija
 5. Chemija
 6. Chemija

PENKTADIENIS

 1. Istorija
 2. Biologija
 3. Dorinus ugd.
 4. Fizika
 5. Fizika

Pamokų laikas

 • 1 pamoka 8:00 - 8:45
 • 2 pamoka 8:55 - 9:40
 • 3 pamoka 9:50 - 10:35
 • 4 pamoka 10.50 – 11.35
 • 5 pamoka 12.05 – 12.50
 • 6 pamoka 13.00 – 13.45
 • 7 pamoka 13.50 – 14.35
 • 8 pamoka 14.40 – 15.25

Atostogų datos

 • Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
 • Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
 • Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Emocinė pagalba

Pasikalbėk apie tai, kas tau svarbu! Atvirai, nuoširdžiai, taip, kaip tu nori. Tavo pokalbis laukiamas, bet kuriuo paros metu.

Telefonu:116 111

Internetu: vaikulinija.lt

Telefonu: 8 800 28888

Internetu: jaunimolinija.lt

Susipažink su

Kažkas atsitiko? Parašyk, pagelbės !

Neringa Babijonienė

DIREKTORĖ

Tel. +370 315 73 739

Mob. +370 674 15 477

Neringa Babijonienė

PAVADUOTOJA UGDYMUI

Tel. +370 315 73 739

Mob. +370 674 15 477

Roberta Armanavičiūtė

RAŠTINĖS VEDĖJA

Tel. +370 315 73 739

Mob. +370 693 55 120

Vida Batulevičienė

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ METODININKĖ

Mob. +370 687 44 020

Daiva Jonuškienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI

Tel. +370 315 73 958

Mob. +370 619 68 083

Milda Geležauskienė

BIBLIOTEKININKĖ

Neradai ko ieškojai? Pasinaudok paieška

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Skip to content