Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Nuotolinis mokymas

Outlook ir Teams programėlių ieškokite programėlių parduotuvėse


Nuotolinio mokymo atmintinė:

  • Tėvai atsakingi už vaiko kokybišką prisijungimą ir dalyvavimą pamokoje.
  • Mokiniai ir jų tėvai privalo nuolat sekti jiems skirtą informaciją Tamo dienyne, mokinių asmeniniame el. pašte.
  • Mokiniai atsakingai atlieka nurodytas veiklas, laikydamiesi užduočių atlikimo terminų.
  • Mokinių konsultavimas pamokoje vykdomas, naudojant mokytojo pasirinktą konsultavimo formą.
  • Praleidęs pamoką, mokinys savarankiškai nagrinėja mokomąją medžiagą ir atlieka pateiktas užduotis bei konsultuojasi nustatytu konsultacijų laiku.
  • Mokinys privalo dalyvauti pamokoje pagal patvirtintą tvarkaraštį, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys serga.
  • Jeigu mokinys tuo metu, dėl pateisinamų priežasčių, negali dalyvauti pamokoje, užduotis jis atlieka sau patogiu laiku, iki kitos pamokos.
  • Konferencijų metu draudžiama įrašinėti video medžiagą, fotografuoti ekraną.
  • Pamokos metu mokinys elgiasi kultūringai, netrukdo mokytojui ir draugams. Išjungia pašalines garsines priemones.
  • Darbus mokinys atlieka savarankiškai , jeigu reikia pagalbos ar konsultacijos, kreipiasi į mokytoją prieinamu būdu.

Naudingos nuorodos:

Skip to content