Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-metis 

Gegužės 15 dieną Vidzgirio progimnazijos skaitykloje vyko netradicinė istorijos pamoka, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui paminėti. Pamokos tikslas – plėsti mokinių žinias apie savo šalies didvyrius, jų drąsą bei atsidavimą Tėvynei. Pamokai ruošėsi ir joje dalyvavo kraštotyros, kudirkaičių būrelių nariai bei 5a, 5b klasių mokiniai.  

2023-ieji paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanicos“ skrydžio metais. Taip siekiama pažymėti drąsių Lietuvos lakūnų  skrydžio, išgarsinusio Lietuvą visame pasaulyje, 90-ąsias metines. Blogomis oro sąlygomis, be radijo ryšio, be autopiloto, be parašiutų skrido tiksliau, negu kiti tautų lakūnai, aprūpinti visomis moderniausiomis navigacijos priemonėmis. Jų skrydis – antras pagal tikslumą aviacijos istorijoje. Lakūnų žygis ir patriotizmas tapo daugelio poetų, rašytojų, dailininkų, skulptorių, muzikantų įkvėpimo šaltiniu. 

Progimnazijos bibliotekininkė Milda Geležauskienė ir istorijos mokytojas  Petras Karčiauskas pamokos pradžioje papasakojo apie legendinių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio prasmingumą ir svarbą šių dienų jaunajai kartai. Gerbti, saugoti, mylėti savo šalį, Tėvynę Lietuvą, niekados per daug nebus. Būti savo šalies patriotu – kiekvieno mūsų pareiga ir atsakomybė. Garsinti savo šalį, Lietuvą, galime ir mes prisidėdami gražiais ir mažais darbeliais: gerai mokydamiesi, sportuodami, dainuodami „Eurovizijoje“, juk esame dar ir garsi pasaulyje krepšinio šalis!  

Šių dienų herojaus Aurimo Valujavičiaus kelionė mus suvienijo ir sutelkė savo didele drąsa, ryžtu  geriems ir kilniems darbams dabar ir ateityje. Aurimas vienviete irkline valtimi „Lituanika“ perplaukė Atlanto vandenyną nuo Europos iki Šiaurės Amerikos žemyno, taip savo žygiu garsindamas Lietuvą visame pasaulyje. Jo ši sudėtinga kelionė yra skirta skrydžio per Atlantą 90-osioms S. Dariaus ir S. Girėno metinėms paminėti. 

Pamokoje 5a klasės mokinys Deivydas Šyvokas padeklamavo eilėraščius,  skirdamas juos mūsų didvyriams. 

5b klasės mokiniai Milda Marčiulaitytė ir Vakaris Luckus paruošė ir pristatė skaidres apie mūsų tautos herojus S. Darių ir S. Girėną.  

S. Dariaus ir S. Girėno drąsus skrydis tapo viso pasaulio lietuvius vienijančiu simboliu, tautiškumą  ir pilietiškumą simbolizuojantis faktas. Lietuvos lakūnų žygio tikslas – sustiprinti Lietuvos jaunimo dvasią – iki šių dienų tarnauja kaip puikus drąsos, užsispyrimo ir pasiaukojimo Tėvynei pavyzdys. 

Mes minėdami šią sukaktį norime prisidėti savo gerais darbais, pagarba ir pilietiškumu savo šaliai. O narsių lakūnų skrydžio atminimas amžinai jungs mūsų šalies istoriją su jos dabartimi ir ateitimi! 

Milda Geležauskienė, 

               bibliotekininkė, 

               Petras Karčiauskas, 

                                                             istorijos mokytojas metodininkas 

Comments are closed.
Skip to content