Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Ugdymo karjerai pamokos pradinių klasių mokiniams 

Savęs pažinimas tai viena iš ugdymo karjerai kompetencijų, o ugdymas karjerai yra tam tikras barometras, kurio efektyvumą galėsime įvertinti tik po tam tikro metų skaičiaus. Vienintelis žmogus, su kuriuo esame visada kartu, esame patys mes, todėl nuo savęs pažinimo priklauso ir mūsų pasirinkimai bei jų sėkmė arba nesėkmė. Svarbu yra suvokti, pripažinti ir išmokti įvardyti savo trūkumus ir privalumus, atskleisti gerąsias savybes norint tobulėti ir stiprinti savo asmenybės charakterį. Su Vidzgirio progimnazijos 1a, 3 a, 3 b klasių mokiniais, ugdymo karjerai pamokose aiškinomės „Kas mes esame, kokias savybes turime, kas yra savybė, kokioms profesijoms ir kokios savybės tinka, kokių savybių turime, kokias savybes pastebime pas klasės draugus ir kaip mes veikdami, bendraudami pažįstame save?“. Su mokiniais bandėme išsiaiškinti kokias savybes žinome, kaip jas suprantame. Ugdymo karjerai specialistė pasiūlė išsikirpti žmogeliuką „save“ ir surašyti savo stipriąsias savybes. Žaidėme žaidimą, išsitrauk iš kortelių gausybės vieną kortelę ir perskaityk kokia savybė užrašyta, kam iš klasės draugų padovanosi šią savybę, kodėl, kaip ji pasireiškė pas klasės draugą. 

Savęs pažinimo būdai padeda ne tik geriau suprasti save, bet ir pažinti kitus. Jei mokinys suvokia save kaip asmenybę, pasižymi tam tikromis savybėmis, jis taip pat galės palyginti save su kitais, kad gerai suprastų, kuo jis skiriasi nuo kitų.[Teksto eilučių perkėlimo lūžis]Žmogus turėtų pažinti save, žinoti savo proto talentus ir juos lavinti, taip kurdamas savo prasmingą gyvenimą ir pradėti reikia nuo mažų dienų. 

„Pažinti save – tai žinoti ir apsvarstyti, kokie mes esame ir kas būsime“, – taip rašo Mason. 

Karjeros specialistė Virginija Venčkauskaitė 

Comments are closed.
Skip to content