Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Taip pat organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Apie pastebėtas problemas, kurias spręsti yra numatyta Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, pasiūlymus, pastebėjimus galite mums rašyti elektroniniu paštu: rastine@vidzgiris.lt

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Neringa Babijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininkės pavaduotoja – Vida Batulevičienė, socialinė pedagogė;

Nariai:

  • Irena Malaškevičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Rasa Morazaitė, specialioji pedagogė;
  • Dalė Ignatavičienė, logopedė;
  • Aušra Syrjotavičienė, psichologė
  • Dangerūta Jakniūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Marytė Narmontienė, vyresnioji geografijos mokytoja ir kūno kultūros mokytoja metodininkė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Danguolė Aleksandravičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;
  • Raimonda Radzevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
  • Inga Lučinskienė, tėvų atstovė.

Emocinė pagalba

Pasikalbėk apie tai, kas tau svarbu! Atvirai, nuoširdžiai, taip, kaip tu nori. Tavo pokalbis laukiamas, bet kuriuo paros metu.

Telefonu:116 111

Internetu: vaikulinija.lt

Telefonu: 8 800 28888

Internetu: jaunimolinija.lt

Specialistų darbo kryptys

Naudinga žinoti

Pavadinimas Telefonas
 Alytaus miesto policijos nuovada (8-315) 55 797
 Policijos pasitikėjimo anoniminis telefonas (8-315) 55 664
 Nepilnamečių reikalų specialistai (8-315) 55 644
 Alytaus miesto Vaiko teisių apsaugos tarnyba (8-315) 55 910
 Psichologinė pagalba (8-315) 75 150
 Alytaus Moterų krizių centras (8-315) 71 170
(8-611) 54 342
 Vyrų krizių centras (8-5) 26 08 797
 Pirminė teisinė pagalba (8-315) 70 070
(8-686) 53 491
 Parama smurtinių nusikaltimų aukoms (8-5) 26 62 980
www.tm.lt
Skip to content