Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Komisijos ir darbo grupės

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija
Pirmininkas — mokyklos vadovas

Metodinė taryba
Pirmininkė — Neringa Babijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė — Neringa Babijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinės paramos mokiniams grupė
Pirmininkė — Vida Batulevičienė, socialinė pedagogė metodininkė

Paramos priėmimo ir skirstymo komisija
Pirmininkė — Marytė Narmontienė, geografijos vyresnioji ir kūno kultūros mokytoja metodininkė

Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija
Pirmininkė — Vida Batulevičienė, socialinė pedagogė

Mokyklos taryba
Mokiniai:
Goda Šataitė, 7a klasė – Mokinių tarybos pirmininkas;
Danilė Abromavičiūtė, 7a klasė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja;
Auksė Javarauskaitė, 8a klasė – Mokinių tarybos sekretorė.

Tėvai:
Inesa Kazakevičiūtė-Večkienė – Mokyklos tarybos pirmininkė;
Inga Lučinskienė – atsakinga už kultūrinę veiklą ;
Renata Mockevičienė – atsakinga už kultūrinę veiklą.
Mokytojai:
Marytė Narmontienė – Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja;

Edita Surdokienė – Mokyklos tarybos sekretorė;
Aldona Kadziauskienė – Mokyklos tarybos iždininkė.

Darbo taryba

Laima Kivarienė, tarybos pirmininkė.
Milda Geležauskienė, tarybos sekretorė;
Petras Karčiauskas, tarybos narys.

Skip to content