Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Specialistų paslaugos

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogė — Vida Batulevičienė

Telefonas(8 315) 73 769

El. paštas: socpedagogas@vidzgiris.lt
Kabinetas: 37

Socialinės pedagogės darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00–16.30 val.
 • Antradienis – Ketvirtadienis 8.00–15.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Mokyklos psichologė  — Aušra Syrjotavičienė
El. paštas: a.syrjotaviciene@gmail.com 
Kabinetas: 56

Psichologės darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00–18.00 val.
 • Antradienis – Ketvirtadienis 8.00–17.30 val.
 • Penktadienis 8.00–16.00 val.

Pietų pertrauka 12.10–12.40 val.

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – specialiųjų poreikių mokiniai).
Specialioji pedagogė — Rasa Morazaitė Telefonas(8 315) 73 739 El. paštasrasa.morazaite@gmail.com Kabinetas: 7

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00–10.35 val.
 • Antradienis 8.00–14.45 val.
  • Pietų pertrauka 11.45–12.15 val.
 • Ketvirtadienis 8.00–10.40 val.

Logopedai teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams (toliau – mokiniai, turintys kalbos sutrikimų).

Logopedė — Dalė Ignatavičienė
Telefonas
(8 315) 73 739
Kabinetas: 58

Logopedės darbo laikas:

 • Pirmadieniais ir trečiadieniais  11.30–15.40 val.
 • Antradieniais 11.00–15.45 val.
 • Ketvirtadieniais 11.00–16.25 val.
 • Penktadieniais 11.00–15.25 val.

Gydytoja odontologė – Inga Matonienė
Kabinetas: 11

Odontologijos kabineto darbo laikas:

 • Antradienis 8.00–14.00 val.
 • Ketvirtadienis 8.00–14.00 val.

Pietų pertrauka 11.10–11.30 val.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė — Raimonda Radzevičienė
Kabinetas
: 10

El. paštas raimonda@alytausvsb.lt

Telefonas 8 657 79306

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:

 • Antradienis 8.00–16.06 val.
  • Pietų pertrauka 11.10–11.30 val.
 • Ketvirtadienis 8.00–11.48 val.
Skip to content