Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus

8 315 73 739

rastine@vidzgiris.lt

Nuoširdi padėka už padovanotas knygas! 

 

„Knygos gyvena mumyse, atneša mums gyvenimą… Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios – jaunos ir energingos, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios juoktis“.  

(Maura Roan McKeegan)

   Nuoširdų padėkos žodį akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyviams taria Vidzgirio mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis: „Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Jūsų dalyvavimas ir parama kartu mums leidžia kelti mokinių skaitymo kultūrą mūsų mokykloje. Jūsų gerumas ir dosnumas daro didelę įtaką mūsų bendruomenei ir dar labiau mus įkvepia ugdyti kalbos ir skaitymo įgūdžius bei plėsti mokinių pasaulėžiūrą. Kiekviena knyga – tai ne tik dovana, bet ir galimybė mūsų skaitytojams turtinti savo žinias, atrasti naujus patyrimus, skatinanti bendravimą ir suvokimą. Juk skaitymas mus praturtina ir suteikia ypatingą džiaugsmą!”

   Kaip ir kiekvienais metais, taip ir visą šį praėjusį šventinį laikotarpį bei Naujųjų 2024 metų sausio mėnesį Vidzgirio mokykloje vyko akcija „Knygų Kalėdos“. Dalijantis kalėdiniu gerumu ir švenčių belaukiant, visa mokyklos bendruomenė, mokinių tėveliai, mokiniai, mokytojai noriai įsitraukė į dalijimosi ir dovanojimo akciją „Knygų Kalėdos”. Dalytis knyga – pasidalyti gerumu juk niekada nebūna per daug, tai taip žmogiška ir nuoširdu, kaip pasakyti gerą žodį, padovanoti šypseną ar padaryti gerą darbą. Šiemet akcija „Knygų Kalėdos” Vidzgirio mokyklos bibliotekai buvo sėkminga gausiomis dovanomis. Tai graži dovana ir puiki galimybė praturtinti mokyklos bibliotekos fondą naujomis ir gražiai prižiūrėtomis lietuvių grožinės literatūros knygomis, enciklopedijomis, žinynais bei kūriniais apie Lietuvos istoriją.

   Šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame 1b klasės mokiniui Jonui ir 4b klasės mokinei Liepai bei jų tėveliams Monikai ir Simui Večkiams. Padėkos žodžius sakome 7a klasės mokiniui Aringui. Nuoširdų ačiū norime tarti jo mamytei Laimai Astromskienei. Esame dėkingi 8b klasės mokinei Mingailei, jos mamai Eglei Juozulynienei bei 1a klasės mokinės Amelijos mamai Deimantei Bilinskienei. Dėkojame mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojoms: Vaidai Mickevičienei, Dianai Marculevičei bei lietuvių kalbos mokytojai Mildai Vilkelytei. Tariame ačiū mokyklos mokiniams, dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir dosniai dovanojusiems knygas: PUG Kristinai Š., 1a klasės mokiniui Benui R., 3a klasės Gabijai K., 4b klasės Viltei L., 5b klasės Milai G., 7a klasės Eimantui V., 8b klasės mokiniams: Matui B., Urtei Č., Lukui K., Airidui L., Nojui Š.

   Džiaugiamės savo mokyklos bendruomenės gerumu, nuoširdumu, džiuginant mus dovanotomis naujomis ir įdomiomis knygomis! Jūsų dovanotos knygos ne tik papildys bibliotekų lentynas, bet ir pradžiugins kiekvieną skaitytoją.

Ačiū visiems ir kiekvienam atskirai už suteiktą skaitymo džiaugsmą!

Milda Geležauskienė,

bibliotekininkė

Comments are closed.
Skip to content